20 juli 2016

Oppervlakte karper - Beet magazine


Weer een publicatie van het Rovers/Beet-magazine waar ik in voorkom. Zowel Mark Noorman als ik werden gevraagd onze visie te geven op het oppervlaktevissen op karper en dat heeft de redactie van Beet in een artikel verwerkt.